Vattenfall bidrar till de gröna ärtorna
Vattenfall bidrar med värme och kyla för produktion av olika produkter som vi använder i vårt dagliga liv, såsom ärtor från Findus, mjölk från Arla och torsk från Västkustfisk.
Vattenfall Värme är en ledande leverantör av värme i Norden. Affärsidén är att skapa värden för kunden genom att förbättra hans lönsamhet, miljö och livskvalitet. Kunderna finns såväl inom bostadssektorn som fastighetssektorn, lokalsektorn och industrin.
Vattenfall Värme har fler än 140 industrivärmeanläggningar i Sverige. De största är Arla i Götene, Findus i Bjuv, Västkustfisk i Skärhamn, Ånge och Fisksätra i Nacka.
 
- För att bli nummer ett för kunden jobbar vi kontinuerligt med att effektivisera driften av panncentralerna, dels genom att optimera verkningsgraden men även genom att förädla och använda spillvärmekällor, säger Arne Bäcklund, regionchef i Syd.
Genom att låta Vattenfall Värme, som en kompetent energipartner, ansvara för energiförsörjningen kan kunden lägga all sin tid på att utveckla sitt företag.
 
Vattenfall Värme producerar också fjärrvärme runt om i Sverige.
- I Bjuv har vi integrerat industrin med fjärrvärmeproduktionen. Flera industrier bidrar med värme som annars bara hade värmt kråkorna. Genom en sådan här lösning stärks den lokala sammanhållningen där industri och samhälle blir ett. Vattenfall, med sin långåriga erfarenhet och kompetens, blir spindeln i nätet som knyter ihop det till ett fungerande system, säger Arne Bäcklund.

Vattenfall

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-6644606
Fax: 040-6644631

Hemsida:
www.vattenfall.com

Adress:
Vattenfall
Stortorget 3
21122 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN